Novice – Nova predsednica

Marinka Mader-Tschertou nova predsednica KIS

12. novembra letos je na občnem zboru Kmečko izobraževalne skupnosti (KIS) bila za predsednico izvoljena Marinka Mader-Tschertou, Najekinja v Slovenjem Plajberku. Nasledila je Miho Zablatnika, Kumra iz Bilnjovsa pri Bilčovsu

Ti nisi le kmetica, ampak tudi ob-činska odbornica v Borovljah na listi Volilne skupnosti in svetnica SJK v Koroški kmetijski zbornici? Zakaj si prevzela še to nalogo?

Mader-Tschertou: Znano je bilo, da dozdajšnji predsednik Miha Zablatnik ne bo več kandidiral za predsednika. Pri SJK smo potem o tem razpravljali in sprejeli predlog, da za to mesto kandidiram tudi zato, ker kot nekdanja sodelavka poznam delokrog in naloge KIS.

Kako dolgo je Miha Zablatnik bil predsednik KIS?

21 let, kar je zelo dolga doba. Nalogo je opravljal zelo dobro. Miha je Kmečko izobraževalno skupnost prevzel v času in okoliščinah, ki ji niso bile najbolj naklonjene. Danes KIS stoji na trdnih temljih, kar je seveda tudi sad Mihanovega predsedovanja.

Kakšno vlogo pa ima KIS v deželnem in prekomejnem merilu in pomenu?

Zelo važno. KIS je izobraževalna ustanova in z izobraževanjem in preko njega pač dosežeš ljudi, tudi tiste, ki sicer s KIS ne bi imeli stika. Zelo važno je izobraževanje v slovenščini. Tudi zato, ker Koroška kmetijska zbornica ni nudila izobraževanja v slovenščini, je bila KIS ustanovljena. To je bilo leta 1988. Drugo je, da podnebne in družbene spremembe ter globalni pritisk tako imenovanih agrarnih lobijev postavljajo kmete in kmetijstvo pri nas pred nove izzive. Tudi z njimi se bo KIS morala spoprijeti in stati kmetom ob strani, jim pomagati. Kajti kmetijstvo in čas sta na prelomnici. Veliko kmetov opušča kmetovanje, nekateri začenjajo znova, zanimiv čas. Pritisku mednarodnih agrarnih lobijev se moramo z vso močjo zoperstaviti in se postaviti na noge.

Marinka Mader-Tschertou nova predsednica KIS

Kako pa zgleda na deželni in mednarodni ravni?

KIS je danes prepoznavna in znana znamka, je cenjena ustanova. Za to se je treba zahvaliti vsem, ki so KIS postavili na noge in jo razvijali naprej: na primer Hanziju Miklu, Štefanu Domeju, Hanzeju Madritschu, Mihi Zablatniku in Olgi Voglauer, ki ji želimo veliko uspeha v državnem zboru. Na mednarodni oz. čezmejni ravni pa je KIS pomemben povezovalni in vezni člen slovenskih zamejskih kmečkih pobud v Italiji, na Hrvaškem, Madžarskem in seveda v Avstriji. Kot izobraževalna ustanova KIS v duhu skupnega slovenskega kulturnega prostora in strokovnosti krepi vzajemnost in medsebojno sodelovanje ter izobraževanje s posebnim poudarkom ohranjanja in uveljavljanja slovenščine.

Načrti za prihodnje delovanje?

Načrtujemo strokovne posvete, važno pa je, da smo v stiku s kmeticami in kmeti, da zvemo, kje jih žuli čevelj, kaj želijo. Poglobili bomo tudi stike in sinergije z društvi, ki delujejo na območju kmetijstva, na primer s čebelarji, lovci, planinci, ker vsi koristimo naravo in živimo z njo.

Kaj pa nov odbor?

Vesela sem, da mi kot podpredsednika stojita ob strani diplomirana inženirja agronomije, to sta Tadej Čertov iz Sel in Marjan Tomažej iz Strpne vasi. Oba sta izkazana strokovnjaka na področjih kmetijstva. Blagajnik je Peter Korpič, nadomešča ga Miha Lipnik, tajnika sta Evgen Sitter in Franci Baumgartner, pisarno pa vodi Maja Smrtnik.

Scroll to Top